Tag: regelverk

Utvecklingen mot digitala vårdlösningar går allt snabbare och patienter börjar bli vana att söka information om sjukdom och behandling på internet. Men vilka gör detta, vad vill de ha och vilka hinder ser de?
I en helt nyligen genomförd undersökning från YouGov får vi flera av svaren. Undersökningen baseras på en enkät till den svenska befolkningen +18 år.

Kontakta Oss

Självklart deltar vi i nationella ehälsodagen eftersom det är en av det viktigaste frågorna idag. Sverige har en vision att vara bäst i världen 2025 inom eHälsa därför följer vi utvecklingen noggrant både vad gäller krav och möjligheter.

Framförallt när vi arbetar digitalt får vi en hel del personlig information som självklart måste vara godkänt av motparten men det ställer också stora krav på den som önskar hämta informationen. Att följa regelverk och lagar i information och marknadsföring är viktiga värden vi ger våra kunder, och samtycke enligt PUL är ett område där vi är noggranna och pålästa. Kanske har ni koll på PUL men från 2018 ersätts den med nya dataskyddslagen och det är kanske dags att redan nu sätta sig in i vad det innebär för er.

Vilken information hanterar ni och för vilket syfte?