Tag: statistik

Utvecklingen mot digitala vårdlösningar går allt snabbare och patienter börjar bli vana att söka information om sjukdom och behandling på internet. Men vilka gör detta, vad vill de ha och vilka hinder ser de?
I en helt nyligen genomförd undersökning från YouGov får vi flera av svaren. Undersökningen baseras på en enkät till den svenska befolkningen +18 år.

Kontakta Oss